obežné dráhy družíc-ilustrácia
mapa UO(raster)
meračka v krásnom prostredí
stav KN+mapa UO
odolnosť naších meračských pomôcok :)

Cenník

v záložke kontakty nám napíšte, čo potrebujete a my Vám ochotne poradíme najoptimálnejšie riešenie a zašleme vám cenovú ponuku.

ilustrácia-ovládač Leica RX900CS
 • Všetky ceny našich služieb dohadujeme so zákazníkom individuálne, z dôvodu závislosti cien od rozsahu prác,
  objemu zákazky, možností dlhodobej spolupráce, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov.
  Poskytujeme vernostné a množstevné zľavy.

 • Po poskytnutí základných informácií ako je obec(katastrálne územie),kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza,
  parcelné číslo, či má založený list vlastníctva registra C KN a vašej konkrétnej požiadavky,
  Vám promptne spracujeme cenovú ponuku.

 • Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a vyžiadajte si cenovú ponuku.


Ceny vieme účtovať :

- s DPH - ako právnická osoba

- bez DPH - ako fyzická osoba (živnostník)Ing. Ján KrižanRealizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)
sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa