odolnosť naších meračských pomôcok :)
mapa UO(raster)
obežné dráhy družíc-ilustrácia
stav KN+mapa UO
meračka v krásnom prostredí

Poradňa

ilustrácia-Leica GPS 900CS

Dôležité odkazy:


- Katastrálny portál ÚGKK SR

- Úrad geodézie kartografie a katastra SR


Vysporiadanie pozemku


Chete vlastnícky vysporiadať pozemok?
Budete potrebovať geometrický plán, dedičské konanie, resp. zmluvy a listiny dokladujúce vzťah k pozemku.Zameranie pozemku


Chete zamerať pozemok?
V tomto prípade treba rozlíšiť o akú následnú činnosť sa jedná, či chcete pozemok oplotiť, rozdeliť pozemok, predať pozemok, alebo ho jednoznačne určiť v teréne.Zameranie stavby


Chete zamerať stavbu na pozemku?
Treba vedieť či sa jedná o zameranie ku kolaudácii stavby, poprípade založenie rozostavanej stavby v prospech banky do katastra.V prípade nejasností Vám ochotne poradíme.


Ing. Ján KrižanRealizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)
sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa