odolnosť naších meračských pomôcok :)
mapa UO(raster)
obežné dráhy družíc-ilustrácia
stav KN+mapa UO
meračka v krásnom prostredí

REFERENCIE

Medzi naších spokojných zákazníkov patria:Ing. Ján KrižanRealizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)
sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa