GKK-geodetická služba, s.r.o.

Geodetické a kartografické služby pre vás

O nás

Naše skúsenosti sú pre Vás zárukou kvality

Na trhu s GaK prácami pôsobíme od roku 2006. Naše bohaté skúsenosti z oblasti inžinierskej geodézie a katastra sú pre Vás zárukou kvalitnej a včas odvedenej práce. Pri našej práci používame moderné technické a programové vybavenie. Zaoberáme sa komplexnou geodetickou činnosťou a poradenstvom v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností.

V prípade, ak potrebujete geodetické práce, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi poskytneme naše služby.

SLUŽBY

Poskytované služby sú realizované v rámci geodetických a kartografických prác podľa § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z. pod dohľadom autorizovaného geodeta a kartografa.

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenstvo v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností
 • vyhotovenie geometrických plánov podľa potrieb zákazníkov
 • zameranie a vyhotovenie elaborátu adresného bodu (ak ešte nie je súčasťou GP)
 • grafické identifikácie, t.j.znázornenie parciel právneho stavu- určeného operátu v platnom stave katastrálnej mapy
kataster

PREDREALIZAČNÉ A POREALIZAČNÉ ZAMERANIE

 • zameranie polohopisu a výškopisu v požadovanom rozsahu
 • vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení
 • vyhotovenie geodetickej časti predprojektovej dokumentácie
 • kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác
 • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí
zameranie

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • budovanie lokálnych vytyčovacích sietí
 • tvorba polohopisu a výškopisu pre projektanta
 • zameranie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a technologických zariadení
 • sledovanie deformácii počas výstavby a po ukončení
 • vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov
 • geodetické práce na fasádach budov
 • vyhotovovanie priečnych a pozdĺžnych profilov podľa požiadaviek, výpočet kubatúr
 • zameranie a spracovanie uličných pásov, ako aj ich rekonštrukcia
 • zameranie nadzemných a podzemných vedení
 • tvorba a aktualizácia digitálnej technickej mapy miest, závodov
 • skenovanie a tvorba digitálnych modelov terénu a 3D modelov podľa požiadaviek
 • súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác
geodezia

INÉ GEODETICKÉ ČINNOSTI

 • projektovanie pozemkových úprav

PORADŇA

Neviete kde začať? V prípade nejasností Vám ochotne poradíme. Stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.

CHCETE VLASTNÍCKY VYSPORIADAŤ POZEMOK?


Budete potrebovať geometrický plán, dedičské konanie, resp. zmluvy a listiny dokladujúce vzťah k pozemku.

CHCETE ZAMERAŤ POZEMOK?


V tomto prípade treba rozlíšiť o akú následnú činnosť sa jedná, či chcete pozemok oplotiť, rozdeliť pozemok, predať pozemok, alebo ho jednoznačne určiť v teréne.

CHCETE ZAMERAŤ STAVBU NA POZEMKU?


Treba vedieť či sa jedná o zameranie ku kolaudácii stavby, poprípade založenie rozostavanej stavby v prospech banky do katastra.

CENNÍK

Ceny našich služieb dohadujeme so zákazníkom individuálne

Chcete vlastnícky vysporiadať, zamerať pozemok alebo stavbu na pozemku? Máte záujem o služby z oblasti inžinierskej geodézie alebo kartografie? Potrebujete poradiť v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností?

 • Ceny vieme účtovať s DPH - ako právnická osoba, alebo bez DPH - ako fyzická osoba, t.j. živnostník.
 • Všetky ceny našich služieb dohadujeme so zákazníkom individuálne, z dôvodu závislosti cien od rozsahu prác, objemu zákazky, možností dlhodobej spolupráce, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Poskytujeme vernostné a množstevné zľavy
 • Po poskytnutí základných informácií ako je obec (katastrálne územie), kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza, parcelné číslo, či má založený list vlastníctva registra C KN a vašej konkrétnej požiadavky, Vám promptne spracujeme cenovú ponuku.

Nájdete nás

Vlčie Hrdlo 1,
821 07 Bratislava - Ružinov


embedgooglemap.net

IČO: 35 976 942

DIČ: 2022118736

IČDPH: SK202 211 8736

KONATEĽ: Ing. Ján Križan 0903553112

Ing. Peter Moravčík 0904963634

Neváhajte nás kontaktovať!

Ak máte nejaké otázky, alebo chcete zadať nezáväznú objednávku napíšte nám