GKK-geodetická služba, s.r.o.

Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením autorizovaných geodetov a kartografov.

O nás

Na trhu s GaK prácami pôsobíme od roku 2006. Naše bohaté skúsenosti z oblasti inžinierskej geodézie a katastra sú pre Vás zárukou kvalitnej a včas odvedenej práce. Pri našej práci používame moderné technické a programové vybavenie.

Zaoberáme sa:

 • Komplexnou geodetickou činnosťou
 • Poradenstvom v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností

V prípade, ak potrebujete geodetické práce, neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi poskytneme naše služby.

logo

Služby

Poskytované služby sú realizované v rámci geodetických a kartografických prác podľa § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z. pod dohľadom autorizovaného geodeta a kartografa.

 • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • poradenstvo v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností
 • vyhotovenie geometrických plánov podľa potrieb zákazníkov
 • zameranie a vyhotovenie elaborátu adresného bodu (ak ešte nie je súčasťou GP)
 • grafické identifikácie, t.j.znázornenie parciel právneho stavu- určeného operátu v platnom stave katastrálnej mapy
 • geometrický plán-ukážka

 • zameranie polohopisu a výškopisu v požadovanom rozsahu
 • vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení
 • vyhotovenie geodetickej časti predprojektovej dokumentácie
 • kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác
 • porealizačné zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí
 • geometrický plán-ukážka

 • budovanie lokálnych vytyčovacích sietí
 • tvorba polohopisu a výškopisu pre projektanta
 • zameranie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a technologických zariadení
 • sledovanie deformácii počas výstavby a po ukončení
 • vytyčovanie priestorovej polohy stavebných objektov
 • geodetické práce na fasádach budov
 • vyhotovovanie priečnych a pozdĺžnych profilov podľa požiadaviek, výpočet kubatúr
 • zameranie a spracovanie uličných pásov, ako aj ich rekonštrukcia
 • zameranie nadzemných a podzemných vedení
 • tvorba a aktualizácia digitálnej technickej mapy miest, závodov
 • skenovanie a tvorba digitálnych modelov terénu a 3D modelov podľa požiadaviek
 • súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác

 • projektovanie pozemkových úprav

Referencie

Výber z našich spokojných zákazníkov

Poradňa

V prípade nejasností Vám ochotne poradíme. Stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.

Neviete kde začať?

 • Chcete vlastnícky vysporiadať pozemok?
  Budete potrebovať geometrický plán, dedičské konanie, resp. zmluvy a listiny dokladujúce vzťah k pozemku.
 • Chcete zamerať pozemok?
  V tomto prípade treba rozlíšiť o akú následnú činnosť sa jedná, či chcete pozemok oplotiť, rozdeliť pozemok, predať pozemok, alebo ho jednoznačne určiť v teréne.
 • Chcete zamerať stavbu na pozemku?
  Treba vedieť či sa jedná o zameranie ku kolaudácii stavby, poprípade založenie rozostavanej stavby v prospech banky do katastra.

Dôležité odkazy

Galéria

Cenník

Chcete vlastnícky vysporiadať, zamerať pozemok alebo stavbu na pozemku? Máte záujem o služby z oblasti inžinierskej geodézie alebo kartografie? Potrebujete poradiť v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností?

 • Ceny vieme účtovať s DPH - ako právnická osoba, alebo bez DPH - ako fyzická osoba, t.j. živnostník.
 • Všetky ceny našich služieb dohadujeme so zákazníkom individuálne, z dôvodu závislosti cien od rozsahu prác, objemu zákazky, možností dlhodobej spolupráce, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Poskytujeme vernostné a množstevné zľavy.
 • Po poskytnutí základných informácií ako je obec (katastrálne územie), kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza, parcelné číslo, či má založený list vlastníctva registra C KN a vašej konkrétnej požiadavky, Vám promptne spracujeme cenovú ponuku.

Kontakt

Nájdete nás

GKK - geodetická služba, s.r.o.

Vlčie Hrdlo 1,
821 07 Bratislava - Ružinov

IČO: 35 976 942
DIČ: 2022118736
IČDPH: SK202 211 8736

Tu nám môžete napísať nezáväznú objednávku alebo Vaše otázky:

Ing. Ján Križan (konateľ)

+421 (0)903 553 112

krizan@gkk.sk

Ing. Peter Moravčík

+421 (0)904 963 634

moravcik@gkk.sk