meračka v krásnom prostredí
mapa UO(raster)
obežné dráhy družíc-ilustrácia
stav KN+mapa UO
odolnosť naších meračských pomôcok :)

Vitajte na stránkach firmy GKK-geodetická služba, s.r.o.

Zaoberáme sa...

 • Komplexnou geodetickou činnosťou (viac v Ponuke služieb)
 • Poradenstvom v oblasti pozemkového práva a nehnuteľností

 • ilustrácia-Leica tps 1200
  • na trhu pôsobíme od roku 1991 najprv ako fyzická osoba Ing.Ján Križan a od roku 2006
   aj ako GKK-geodetická služba s.r.o.

  • naše bohaté skúsenosti z oblasti inžinierskej geodézie a katastra sú pre Vás zárukou
   kvalitnej a včas odvedenej práce.

  • pri našej práci používame moderné technické a programové vybavenie.


  • v prípade,ak potrebujete geodetické práce,neváhajte nás kontaktovať
   a my Vám radi poskytneme naše služby.

  Ing. Ján Križan  Realizované geodetické a kartografické práce (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.)
  sú vykonávané pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa